Aanleverspecificaties
Formaat advertenties

1/8 pagina 130x  95 mm (liggend)
1/4 pagina 130x195 mm (staand)
1/2 pagina 130x390 mm (staand)
1/2 pagina 264x195 mm (liggend)
1/1 pagina 264x390mm  (staand)


 

Materiaal

- Digitale media :CD-ROM, DVD, USB stick
- E-mail: info@hetverhaal-veluwe.nl

Digitale documenten

- Acrobat PDF veelal direct plaatsbaar, mits fonts zijn ingesloten
-
Adobe Indesign tot CS4 (tekst in lettercontouren)
- Adobe Illustrator tot versie CS4 (tekst in lettercontouren)
- Adobe Photoshop tot versie CS4
- X-press tot versie 8.0 (inclusief afbeeldingen, letterkoffers en printerfonts)
- Microsoft Word
- Pixelbeelden (foto’s e.d.) aanleveren met een minimale resolutie van 200 dpi 
Let op! Foto's, Logo's altijd separaat aanleveren als JPG, TIFF of EPS bestand
 


Reserveren en aanleveren

Reserveren in overleg.

Postadres:
Koeweg 16
6731 SJ  Otterlo
Tel. 0318-304880