Barneveld
08-03-18  Bewoners De Glind en Achterveld planten bomen en struiken voor een mooier buitengebied
Bewoners uit De Glind en Achterveld (grondgebied gemeente Barneveld) planten binnenkort meer dan 10.500 struiken en bijna 300 bomen voor een mooier buitengebied. Zij doen mee aan ‘De Glind en Achterveld in het Groen’, een beplantingsproject van de gemeente Barneveld, Belangenvereniging De Glind en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op zaterdag 17 maart. Bijna 30 bewoners doen mee. Zij planten ruim 10.500 struiken zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos en ook nog eens 50 knotbomen, 120 laanbomen en 120 hoogstamfruitbomen op hun terrein. De uitdeeldag begint om 9.15 uur. Gemeente Barneveld, Belangenvereniging De Glind en SLG planten samen de eerste boom op het terrein van Museumboerderij De Grote Glind aan de Scherpenzeelseweg 158 in Barneveld.


De uitvoering van dit project is in handen van SLG. Alle deelnemers aan het project zijn door een adviseur van SLG bezocht. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de bewoners. Via deze actie worden de erven en kavelgrenzen verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een elzensingel, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard, kikkerpoel of combinatie van mogelijkheden. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een terrein weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. Bewoners konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden.

 

Belangenvereniging De Glind helpt zaterdag 17 maart met het opladen van het plantsoen op de aanhangwagens van de deelnemers. Na het ophalen gaan bewoners aan de slag met het planten.

 

Het project ‘De Glind en Achterveld in het Groen’ wordt mede gefinancierd vanuit de provincie Gelderland. Dit project draagt ook bij aan de landschappelijke versterking van het Groene Valleilint.